HEALTHCODES


INTRODUCTIE


De Healthcodes zijn een hulpmiddel voor diverse aandoeningen en klachten. Daarnaast zijn er ook preventieve Healthcodes die de gezondheid ondersteunen, Healthcodes die op energetische gebieden werken en Healthcodes voor supplementen/mineralen. In totaal vind je 270 Healthcodes combinaties op deze website. 

De Healthcodes met Affirmaties zijn gebaseerd op informatie die ontvangen is vanuit hogere dimensies met als doel de mensheid te helpen een nieuwe weg in te slaan van bewustwording op het gebied van gezondheid. De Healthcodes bevatten een hogere energie, trilling en frequentie. De Healthcodes werken op het bewustzijn en op cellulair en DNA niveau. Je zogenaamde ‘intelligente lichaam’ neemt de frequentie uit de Healthcodes en affirmaties op als een instructie. 

Het effect van de Healthcodes is merkbaar op de langere termijn en is vergelijkbaar met de werking van homeopathische middelen. Daarom is herhaling ook erg belangrijk, elke dag worden nieuwe cellen aangemaakt die niet automatisch de informatie overnemen van de cellen die al geïnstrueerd zijn. De instructies, frequentie en trilling moeten herhaald worden totdat alle cellen de informatie ontvangen hebben. Je intelligente lichaam wordt in het Engels ook wel Innate of Smart Body genoemd. De term Innate is moeilijk naar het Nederlands te vertalen, het betekent letterlijk vertaald: ‘dat wat aangeboren is’.

Naast de directe invloed van de frequentie van de Healthcodes met affirmatie op je Innate of Smart Body is het ook mogelijk dat er andere dingen in gang gezet worden. Sommige aandoeningen hebben ‘hulp van buitenaf’ nodig. De energie in de Healthcodes kan er ook voor zorgen dat informatie via een ander kanaal komt: je kunt een artikel tegenkomen dat gaat over een aandoening of klacht, of een verhaal horen over een arts of therapie, je kunt geleid worden naar bepaalde voeding, enzovoort. Het is niet vooraf voorspelbaar wat er precies op je pad gebracht zal worden door de Healthcodes, ieder mens is uniek en heeft een eigen frequentie. De Healthcodes trekken datgene aan wat voor jouw unieke situatie het beste is naast de werking op cellulair en DNA niveau. 


Consulteer altijd een arts bij problemen met je gezondheid, de Healthcodes kunnen een hulpmiddel zijn.